telephone     courrier     borne       facebook icone     google plus icone     linkedin icone

משרד רואי חשבון בלוקסמבורג  עברי צָרְפָתִית אנגלית אִיטַלְקִית לוקסמבורגית 

מטרתנו: לשלם פחות מיסים, היטלים ותשלומי חובה על מנת להפחית את נטל המס הכולל שלכם. הנושא שמטריד כל משקיע פרטי או חברה הוא השגת: שיפור צמד סיכון-רווחיות של פעולותיו הפיננסיות הקיימות של הכנסותיו ונכסיו ההעברה, הקידום, שמירת הערך וההגנה על הכנסותיו ונכסיו – כל אלה מהווים את המטרה הבסיסית של כל פעולה.


logo OEC